gwarant

Wielki słownik ortograficzny PWN

gwarant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

gwarancja
1. «poręczenie, że coś nastąpi albo że jest prawdziwe»
2. «zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady»
3. «odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela»

• gwarancyjny • gwarant • gwarantka • gwarantować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

drużbanci
14.11.2011
Drużbadrużbowie, często spotykam sie z drużbantdrużbanci, panie drużbantki.
w pierwszym rzędzie
10.12.2011
Dlaczego jako niepoprawne traktowane jest wyrażenie w pierwszym rzędzie w znaczeniu 'przede wszystkim'?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Podobnie zrobił w Warcie, gdzie inwestorem została holenderska grupa KBC.

  Gwarant trwałości

  Kulczyk przez zagranicznych inwestorów często jest postrzegany jako pośrednik...
 • ... zawiodą.
  Producentem "Diabolus" jest tradycyjnie już Rick Rubin, co jest
  gwarantem jakości aranżacji.

  Anna Maria Jopek
  "szeptem"

  Uprzedzam z góry: Jopek...
 • ... się rozstrzygnąć stanowczo, autorytet eksperta jest dla podejmującego decyzję jedynym gwarantem trafności przyjętych założeń. Znana powszechnie ,,metoda delficka" jest - jeśli pominąć...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego