habilitować się

Słownik języka polskiego PWN

habilitować się «uzyskać stopień doktora habilitowanego»

Porady językowe

Jak się zwracać do doktora habilitowanego?
22.06.2011
Czy do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego, która nie jest zatrudniona na stanowisku profesora (nie ma też tytułu naukowego profesora), można się zwracać: panie profesorze, czy też odpowiednią formą będzie wyłącznie panie doktorze?
Stopni i tytułów się nie sumuje
3.10.2016
Odnoszę się do porady dotyczącej łączenia skrótów dr i inż.. Jak się wydaje, tak jest w języku angielskim, a nie w polskim, gdzie doktor jest stopniem naukowym, a inżynier i magister inżynier – tytułami zawodowymi (również w naukach o zarządzaniu!). Wg tego, w zależności od miejsc ukończenia studiów, należałoby używać rozmaitych skrótów np. dr, mgr, inż. – (np. mgr nauk matematycznych, inż. nauk o zarządzaniu, który zdobył doktorat z nauk techn.) więcej na stronie http://maciejszmit.blogspot.com/2016/09/jak-to-jest-z-tym-doktoratem.html.
profesor doktor habilitowana
28.04.2009
Dzień dobry!
Czy w odniesieniu do promotora kobiety właściwa będzie forma: Praca napisana pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej XY, czy Praca napisana pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego XY? Uważałem za właściwą tę pierwszą postać, dlatego z zaskoczeniem przeczytałem w poradni pod hasłem biegła rewident i redaktor naczelna o wariantywności takich form (ze wskazaniem jednakże na rodzaj męski).
Dziękuję za odpowiedź.
Aleksander Durkiewicz, student piszący pracę.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W tej też uczelni habilitował się i uczył ekonomii do czasu antysemickiej nagonki w 1968 r...
  • ... mi następne lata działalności naukowej, a mianowicie okres 1928-32. Habilitowałem się w SGGW na jesieni 1932 r.; książka ukazała się drukiem...
  • ... roku nadajemy około 40 stopni naukowych doktora; 15-17 naukowców habilituje się, a około 10 z rąk prezydenta otrzymuje nominacje profesorskie. Dzięki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!