hadżar

Wielki słownik ortograficzny PWN

hadżar -ru, -rze

Słownik języka polskiego PWN

hadżar «kamień w świątyni Kaaba, czczony przez pielgrzymujących do Mekki wyznawców islamu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego