hadżdż

Wielki słownik ortograficzny PWN

hadżdż -dżdżu; zob. hadż

Słownik języka polskiego PWN

hadż, hadżdż «pielgrzymka do Mekki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego