hallotron

Wielki słownik ortograficzny PWN

hal•lo•tron -nu, -nie; -nów a. halotron

Słownik języka polskiego PWN

halotron, hallotron «elektroniczny przyrząd półprzewodnikowy używany m.in. do pomiaru natężenia pola magnetycznego»
• halotronowy, hallotronowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego