halo-

Słownik języka polskiego PWN*

halo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z solą»
efekt halo «tendencja do niedostrzegania wad u osób ocenionych wcześniej pozytywnie lub do niedostrzegania cech pozytywnych u osób ocenionych wcześniej negatywnie»
halo I
1. «słowo rozpoczynające rozmowę telefoniczną lub używane w celu upewnienia się, że rozmowa nie została przerwana»
2. «słowo używane w celu przywołania kogoś lub zwrócenia na siebie czyjejś uwagi»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego