halogenowodór

Wielki słownik ortograficzny PWN

halo•geno•wodór -doru, -dorze

Słownik języka polskiego PWN

halogenowodór «związek halogenu z wodorem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego