halotronowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

halo•tronowy a. hallotronowy

Słownik języka polskiego PWN

halotron, hallotron «elektroniczny przyrząd półprzewodnikowy używany m.in. do pomiaru natężenia pola magnetycznego»
• halotronowy, hallotronowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego