harcmistrzyni

Wielki słownik ortograficzny PWN

harc•mistrzyni -yni, -ynię; -yń

Słownik języka polskiego PWN

harcmistrz «wyższy stopień instruktorski w harcerstwie; też: instruktor harcerski mający taki stopień»
• harcmistrzyni

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego