harmonijność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

harmonijny
1. «tworzący estetyczną całość»
2. «oparty na zgodzie i przyjaźni»
3. «przyjemnie brzmiący, dźwięczny»
4. «o ruchu: płynny i zgrabny»

• harmonijnie • harmonijność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są więc wspólne i uzgodnione działania normalizacyjne dla zapewnienia spójności, harmonijności i jednolitości systemu normalizacji w większej skali, niż zakres działań...
  • ... południu kraju, przyciągają oko strzelistością wież, wznoszących się ku niebu, harmonijnością kształtu, fakturą omszałych gontów "[...] podążających miękko za każdą, nieraz wymyślną...
  • ... takie jak: konfiguracja widzianych zróżnicowań, zwartość, barwność, kontrastowość, rozległość, dekoracyjność, harmonijność, znaczenie kulturowe, metaforyczność, aktywność wyzwalania wrażeń i inne cechy scenerii...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego