hasłowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hasło
1. «zwięźle sformułowana myśl przewodnia, idea»
2. «sygnał do działania»
3. «umówiony wyraz lub znak rozpoznawczy znany tylko wtajemniczonym»
4. «wyraz lub wyrażenie opisywane w słowniku, encyklopedii lub katalogu; też: opis takiego wyrazu lub wyrażenia»
5. «kod zabezpieczający, którego poprawne wprowadzenie uruchamia urządzenie lub program»

• hasłowy • hasełko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Kropka na końcu artykułu hasłowego
29.01.2018
Czy błędem jest postawienie kropki po definicji słownikowej zaczynającej się małą literą? Przykład: uzębienie: liczba, kształt i ułożenie zębów danej osoby, unikatowe dla każdego człowieka.
hasło
8.06.2014
Czy wyrażeń w haśle i pod hasłem, kiedy mowa o hasłach słownikowych, można używać zamiennie?
wielka litera w słownikach
6.02.2009
Czy spotykany w słownikach pojęć zapis, w którym hasło i pierwsza część jego wyjaśnienia pisane są małą literą, a uzupełnienie definicji to nowe zdanie, jest poprawny? Przykładem jest hasło ze słownika Terminy i pojęcia historyczne (Warszawa 1990): „niewolnik, człowiek pozbawiony wolności i ubezwłasnowolniony. W staroż. Grecji i Rzymie niewolnicy...”. Skoro po ubezwłasnowolniony mamy kropkę, to czy słowo niewolnik nie powinno być pisane wielką literą, z pauzą po nim, a nie z przecinkiem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a na II zaś piętrze mieściłaby się dokumentacja. Ten dość hasłowy program nie wszystkim jednak przypadł do przekonania. Sami przedstawiciele środowisk...
  • ... Całość została skatalogowana w 8 rozdziałach, w których w sposób hasłowy zaprezentowano ponad 500 odpowiedzi zawierajacych wyjaśnienia problemów podatników, na które...
  • ... takiej też roli znalazło się w ankiecie w zestawieniu z hasłowymi określeniami innych problemów.
    Na wstępie wywiadu respondenci zostali poproszeni o...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego