haustorium

Wielki słownik ortograficzny PWN

hau•storium (bot.); -ria, -riów

Słownik języka polskiego PWN

haustorium «organ roślin pasożytniczych służący do pobierania pokarmu z komórek żywiciela»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego