heksagonalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

heksagon zob. sześciokąt w zn. 1.
• heksagonalny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 132;niżej” (rys. 3.10a,b). Płaszczyzna warstwy pierścienia heksagonalnego stanowi płaszczyznę podstawową (bazalną) kryształu. Kierunek prostopadły do tej płaszczyzny...
 • ... i fosfatydylocholina są bardziej wrażliwe na peroksydację w odwrotnej fazie heksagonalnej niż w fazie lamelarnej.
  Interesująca jest zależność peroksydacji lipidów od...
 • ... nimi. Cóż innego mogłem zrobić?
  Czterokrotnie jeszcze, w jednym ciągu
  heksagonalnym, przechodziliśmy przez Bramy.
  Naga skała smagana wichrami.
  Ciasne wnętrze betonowego...

Encyklopedia PWN

odmiana gry w szachy rozgrywana na planszy o kształcie sześcioboku, złożonej z sześciokątnych pól;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego