hermetyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

her•metyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

hermetyzm
1. «zamknięty, ekskluzywny charakter czegoś»
2. «poezja operująca skomplikowanymi symbolami, odwołująca się do okultyzmu i mistycyzmu»
3. «kierunek w poezji włoskiej okresu międzywojennego»
4. «gnostycki nurt filozoficzno-religijny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przypadków, kiedy to współczesnej klasyce udało się przełamać przypisywany jej hermetyzm. D.S.

  Tomasz Stańko, "Litania" (1997).

  Tryumfalny powrót do kompozycji...
 • ... 1
  Pisząc ten szkic, lecz także wcześniej, nie watpiłem, że
  hermetyzm -
  w swoich najlepszych czasach - nie był wolny od aspiracji religijnych...
 • ... Nettesheim w jego De occulta
  philosophia.
  Pionier medycyny nowoczesnej, adept
  hermetyzmu Philip Theophrastus
  Bombastus von Hohenheim, lepiej znany pod imieniem Paracelsusa...

Encyklopedia PWN

hermetyzm
[średniow. łacina hermeticus, od imienia gr. Hermḗs],
filoz. gnostycki nurt filoz.-rel., powstały w wyniku zainteresowania traktatami, których autorstwo przypisywano Hermesowi Trismegistosowi, uważanemu za pierwszego mędrca starożytności (w rzeczywistości pochodzą z II–III w., a ich autorzy są nieznani);
lit. ogólne określenie poezji operującej skomplikowanymi symbolami, także kierunek we wł. poezji międzywojennej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego