heterogeneza

Wielki słownik ortograficzny PWN

hetero•geneza -zie, -zę

Słownik języka polskiego PWN

heterogeneza
1. «odmienność pochodzenia»
2. zob. mutacja w zn. 3.

• heterogenetyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego