hetman wielki

Słownik języka polskiego PWN

hetman wielki «od XVI w. najwyższy dowódca wojskowy, oddzielny dla Korony i Litwy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego