hierarcha

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hierar•cha -r•sze, -r•chę; -r•chowie, -r•chów

Słownik języka polskiego PWN*

hierarcha
1. «tytuł biskupi w Kościele greckim; też: osoba nosząca ten tytuł»
2. «osoba wysoko postawiona w hierarchii kościelnej»
3. «władca, zwierzchnik»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego