hipoteka

Wielki słownik ortograficzny PWN

hipoteka -ece, -ekę; -ek

Słownik języka polskiego PWN

hipoteka
1. «zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości»
2. «księgi wieczyste»
3. «biuro notarialne, w którym dokonywane są wpisy do ksiąg wieczystych; też: budynek, pomieszczenie, w którym znajduje się takie biuro»

• hipoteczny • hipotecznie
czysta hipoteka «hipoteka niezawierająca zapisu obciążającego nieruchomość; też: nieruchomość nieobciążona długami»
obciążyć hipotekę «zagwarantować wykonanie jakiegoś zobowiązania wpisem do księgi hipotecznej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zagadkowy biwuar
7.02.2017
Szanowni Państwo,
w internecie natknąłem się na produkt o nazwie biwuar będący rodzajem aktówki.

Czy słowo biwuar jest notowane w słownikach języka polskiego? Co dokładnie oznacza i skąd się wzięło?

Ze świątecznymi ukłonami
Stały Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... uciążliwości związanych np. z rejestrowaniem czy ubezpieczaniem samochodu.

  Samochód z
  hipoteką

  Banki najchętniej pożyczają pieniądze na zakup nowych aut. Trochę gorzej...
 • ... ze względu na jej małą gospodarczą atrakcyjność i obciążoną mocno hipotekę. Tego wieczoru nie zobaczyłem już ojca. Kiedy gniew jego ostygł...
 • ... z księgi wieczystej potwierdzającego fakt ustanowienia i uprawomocnienia się wpisu hipoteki,
  2) podpisaniu aneksu do umowy, dotyczącego zmiany prawnych zabezpieczeń pożyczki...

Encyklopedia PWN

hipoteka
[gr., ‘zastaw’],
zabezpieczenie zapłaty długu polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego