hipoteka

Słownik języka polskiego PWN*

hipoteka
1. «zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości»
2. «księgi wieczyste»
3. «biuro notarialne, w którym dokonywane są wpisy do ksiąg wieczystych; też: budynek, pomieszczenie, w którym znajduje się takie biuro»

• hipoteczny • hipotecznie
czysta hipoteka «hipoteka niezawierająca zapisu obciążającego nieruchomość; też: nieruchomość nieobciążona długami»
obciążyć hipotekę «zagwarantować wykonanie jakiegoś zobowiązania wpisem do księgi hipotecznej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego