historia (est) magistra vitae

Wielki słownik ortograficzny PWN

Encyklopedia PWN

historia (jest) nauczycielką życia.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego