hobbysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hob•bysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN*

hobby «szczególne zamiłowanie do czegoś»
• hobbystyczny, hobbistyczny • hobbystycznie, hobbistycznie • hobbysta, hobbista • hobbystka, hobbistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego