hobbystycznie

Słownik języka polskiego PWN*

hobby «szczególne zamiłowanie do czegoś»
• hobbystyczny, hobbistyczny • hobbystycznie, hobbistycznie • hobbysta, hobbista • hobbystka, hobbistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego