hochsztaplerski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hochsztapler «oszust i aferzysta na wielką skalę»
• hochsztaplerski • hochsztaplerstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ta godność przekonała mnie, iż poranne wyznania Henia nie były hochsztaplerską sztuczką, służącą do zdemaskowania mnie jako gacha Wandy, lecz najszczerszą...
  • ... i zarejestrować się w kuratorium oświaty. Dlatego działa wiele firm hochsztaplerskich, które z czasem powinny być eliminowane - dodaje Stanisław Karaś. - Rynek...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego