hodoskop

Słownik języka polskiego PWN*

hodoskop «układ przyrządów umożliwiający jednoczesne badanie torów wielu cząstek naładowanych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego