hommage

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hom•mage (lit.) -ge’u, -ge’em; -ge’e, -ge’ów

Słownik języka polskiego PWN*

hommage [wym. omaż] «świadome nawiązanie w dziele do czyjegoś indywidualnego stylu, będące wyrazem szacunku i hołdu składanego mistrzowi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego