homogenizacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

homogenizacja
1. chem. «wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z dwóch lub więcej składników niemieszających się»
2. «przemieszanie i połączenie wielu elementów w jedną całość»
3. «proces ujednolicania świadomości społecznej, postaw, zachowań i ról społecznych w ramach grup, kategorii lub całych społeczeństw»

• homogenizacyjny • homogenizować

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego