homologacyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

homologacja «sprawdzenie urządzenia przed udzieleniem zezwolenia na jego produkcję, eksploatację i sprzedaż; też: zezwolenie wydane po takim sprawdzeniu»
• homologacyjny • homologować

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Molendy odezwał się Piekarski. -Jeśli Międzynarodowa Federacja Samochodowa wystawia kartę homologacyjną, to znaczy, że wyprodukowano pięć tysięcy i pan tego nie...
  • ... dotyczącym grupy wozów seryjnych, proszę o zbadanie zgodności z kartą homologacyjną - Andrzej Osiński"
    Wręczył kartkę sekretarce, z kieszeni wyjął dwa tysiące...
  • ... to zatem obowiązek, któremu dzisiaj odpowiada konieczność przedłożenia tzw. karty homologacyjnej przy badaniu technicznym podczas rajdów samochodowych. Odbiór i ważenie pojazdów...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego