honoris causa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

doc•tor honoris cau•sa doc•tora honoris cau•sa (skróty: dr h.c., doctor h.c.) a. doktor honoris causa
doktor honoris cau•sa doktora honoris cau•sa, doktorze honoris cau•sa (skróty: doktor h.c., dr h.c.) a. doctor honoris causa
honoris cau•sa ndm (skrót: h.c.)

Słownik języka polskiego PWN*

doktor honoris causa, doctor honoris causa [wym. doktor honoris kaza] «honorowy tytuł nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury»
doktorat honoris causa [wym. doktorat honoris kaza] «honorowy stopień naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego