honorowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

honorowy
1. «mający poczucie godności osobistej»
2. «zgodny z honorem»
3. «taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazania szacunku»
4. «nominalny, tytularny»
5. «niedający zysków materialnych lub niepobierający zapłaty»

• honorowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ratuszem przy Grójeckiej. A każdy mógł tam zajrzeć, żeby... oddać honorowo krew.
    I chętnych nie brakowało. Przed samochodem nawet robiły się...
  • ... 812 tys. zł.
    Donos całkiem i częściowo honorowy Oficjalnie i
    honorowo można w Polsce donosić policji i prokuraturze (o przestępstwie), inspekcji...
  • ... wyprawie, to on też z nimi, jak kapitan na statku honorowo umarł. Wydawało się, że ta wyprawa była wstrząsem, dającym wiele...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego