hostia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hostia -tii, -tię; -tii: hostia (chleb przed konsekracją), ale: Hostia (Najświętszy Sakrament)

Słownik języka polskiego PWN*

hostia «w Kościele katolickim: okrągły opłatek z mąki pszennej, w którym po konsekracji uobecnia się Chrystus»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego