humusowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

humus zob. próchnica w zn. 2
• humusowy
nawozy humusowe «nawozy zawierające, oprócz składników pokarmowych, duże ilości związków humusowych ulepszających gleby»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... biotycznego i abiotycznego. Do pierwszej grupy składników zalicza się:
  -- substancję
  humusową, będącą utworem bezpostaciowym, zazwyczaj o ciemnym zabarwieniu, bez wyraźnej makroskopowej...
 • ... komponentów stanowiących osad, np. ilości żwirów, piasków, mułków, iłów, substancji humusowej itp.
  Metoda T-S wyodrębnia składniki osadów autochtoniczne pochodzenia biotycznego...
 • ... żyjących w środowisku glebowym czy leśnym o dużej zawartości kwasów humusowych.
  Z kolei zachowanie szczątków krzemionkowych w osadzie wapiennym, z natury...

Encyklopedia PWN

nawozy organiczne i organiczno-mineralne, które zawierają oprócz składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny także związki humusowe, polepszające fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleby;
ogólna nazwa różnorodnych pod względem chemicznym związków organicznych (obejmuje głównie kwasy fulwowe, kwasy huminowe oraz huminy) powstałych w wyniku humifikacji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!