hura hurra

Słownik języka polskiego PWN*

hura, hurra «wykrzyknik wyrażający radość i zachęcający do wiwatowania na cześć kogoś lub z powodu osiągnięcia czegoś»
hura-, hurra-
1. «pierwszy człon rzeczowników złożonych wskazujący na krzykliwość, powierzchowność, przesadne wyrażanie tego, co oznacza drugi człon złożenia»
2. «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na to, że cecha oznaczona przez drugi człon złożenia jest przesadna, przesadnie, krzykliwie wyrażona»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego