hydratyzacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

hydratyza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

hydratyzacja «nasycanie jakiegoś ciała wodą»
• hydratyzować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego