hydrofilowy

Słownik języka polskiego PWN*

hydrofil
1. «organizm żyjący w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą»
2. «cząstka koloidowa wykazująca zdolność przyłączania cząsteczek wody»

• hydrofilny, hydrofilowy
koloid hydrofilowy «koloid, w którym cząstki substancji rozproszonej mogą absorbować na swej powierzchni cząsteczki wody»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego