hydrofob

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hydro•fob (chory na hydrofobię) -ba, B.= D., -bie; -bi, -bów
hydro•fob (substancja) -bu, B.= M., -bie; -by, -bów

Słownik języka polskiego PWN*

hydrofob
1. «człowiek cierpiący na hydrofobię»
2. «cząstka koloidowa nieulegająca łatwo uwodnieniu»

• hydrofobowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego