Wielki słownik ortograficzny PWN

tak iż (w taki sposób, iż)

Słownik języka polskiego PWN

dlatego że, dlatego iż «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Szedł szybko, dlatego że było późno.»
jako że, jako iż «spójnik złożony wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację przedstawioną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Ledwo trzymał się na nogach, jako że spędził całą noc w podróży.»
mimo że, mimo iż «spójnik wyrażający rozbieżność między tym, co się dzieje w rzeczywistości, a tym, czego się oczekiwało, np. Mimo że świeciło słońce, było zimno.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

8.04.2009
Chciałem się dowiedzieć czegoś o etymologii oraz zastosowaniu słowa . Irytuje mnie jego nadużywanie i pragnę wiedzieć, po jakich słowach można używać . Czy poprawnym jest: „Świadczy to, iż...?” Czy można stosować zamiennie z że i czy oba znaczą to samo?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Józef
iż, by
18.06.2004
Dzień dobry,
Chciałem zapytać, czy poprawne jest stosowanie we współczesnej mowie (np. w wypowiedziach polityków przed kamerami) spójników oraz by samodzielnie, tj. w celach innych niż uniknięcie powtórzenia spójnika że oraz żeby (aby).
Z poważaniem,
Piotr Gach
żeby i iż
27.10.2012
Szanowni Państwo,
ostatnio rozmawiałyśmy w szkole o spójnikach. Koleżanka wyraziła opinię, że spójnika żeby nie należy używać w wypowiedziach pisemnych (np. w szkolnych wypracowaniach), ponieważ należy do słownictwa potocznego (za jedyne poprawne uznaje aby i by). Zastanawiałyśmy się też, czy uczeń może zastosować zamiast że, aby (żeby) uniknąć powtórzenia. Proszę zatem rozwiać nasze wątpliwości: czy rzeczywiście należy tępić stosowanie żeby i ?
Z poważaniem,
Małgorzata Białek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... okaże się, że różnicy nie ma, a to , co sprawia, sądzimy , że Kołakowski w książce zajmuje inne stanowisko niż we...
  • ... 900. Jest to rezultat zaskakujący. Objaśnić go można jedynie tym, przeprowadzana analiza statystyczna dotyczyła wszystkich koparek, w tym również minikoparek...
  • ... Nie; gdyż ospa, która zabije piękność nie zabijając człowieka, sprawi, przestanie go kochać. A jeśli ktoś mnie kocha dla mego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego