ibsenowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ib•senow•ski (czyj?); -scy

Słownik języka polskiego PWN

ibsenowski «charakterystyczny dla twórczości Ibsena»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego