idealizm transcendentalny

Słownik języka polskiego PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... było uwierzyć w świadomość i tylko w świadomość? Więc może idealizm transcendentalny jest tą ceną, którą Husserl zapłacił w zamian za swe...
  • ... ma zdolność konstytuowania przedmiotów otaczającego nas świata, stanął na stanowisku idealizmu transcendentalnego, który głosi, że świadomość jest "wcześniejsza" niż "sens bytu". W...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego