ideologicznie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ideologia «system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi»
• ideologiczny • ideologicznie • ideolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Holocaust był wydarzeniem wyjątkowym w dotychczasowych dziejach ludzkości. Nigdy dotąd ideologicznie usprawiedliwiana nienawiść nie mogła posłużyć się tak skutecznymi środkami technicznymi...
  • ... wybaczano Apple'owi - wielbiciele maców wliczali je bowiem w koszty wspierania ideologicznie słusznej walki Dawida z Goliatem. Trudno się dziwić, że anons...
  • ... wyobrażeń o Szwecji i atrakcyjność wzoru państwa dobrobytu za granicą.

    Ideologicznie propozycja pierwsza bliska jest LO i pracującym. Ale socjaldemokraci dwa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego