ideologizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ideo•logiza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

ideologizacja «podporządkowanie czegoś lub kogoś jakiejś ideologii»
• ideologizacyjny • ideologizować

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jednak pytanie: co to oznacza? Jeżeli ma z tego wynikać ideologizacja życia publicznego, to można się tego wpływu obawiać, a jeżeli...
  • ... życiu literackim aż do chwili obecnej. Mam tu na myśli ideologizację postaw krytyków zaangażowanych w literackie debaty i jej następstwa. Jeszcze...
  • ... Solidarności" nie jest polityka, lecz etyka. Nie oznacza to jednak ideologizacji wiary czy - używając określenia Maritaina - hipermoralizmu. Papież podkreśla pierwotność etyki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego