ideologizować

Wielki słownik ortograficzny PWN

ideo•logizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

ideologizacja «podporządkowanie czegoś lub kogoś jakiejś ideologii»
• ideologizacyjny • ideologizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

braniec – branka, jeniec – jenka?
26.01.2012
Dzień dobry!
chciałem zapytać o rzeczowniki zakończone na -iec, -ec. Zauważyłem, że tylko nieliczne z nich mają formy żeńskie (jak braniecbranka, ale już jeniec czy malec nie) lub są to formy żeńskie „fałszywe” (np. gońcówna to raczej 'córka gońca', a nie 'kobieta spełniająca rolę gońca'). Czym ta dysproporcja płciowa jest spowodowana?
Serdecznie pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Rozumiem, o co mu chodzi. Nie wolno nam lekceważyć pokusy ideologizowania wiary, bo ona, przybierając szaty ewangelicznego radykalizmu, jest najbardziej subtelną...
  • ... a nie lewicowych utopii. Wspomina o zagrożonym interesie narodowym, o ideologizowaniu polskiego akcesu do Unii, o rewolucji kulturalnej, jaką chcą urządzić...
  • ... tym, że Stany w o wiele większym stopniu niż Rzym ideologizują swą politykę i oddalają się od chłodnego realizmu Rzymian.

    Zachód...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego