ideologizować

Wielki słownik ortograficzny PWN

ideo•logizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

ideologizacja «podporządkowanie czegoś lub kogoś jakiejś ideologii»
• ideologizacyjny • ideologizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

braniec – branka, jeniec – jenka?
26.01.2012
Dzień dobry!
chciałem zapytać o rzeczowniki zakończone na -iec, -ec. Zauważyłem, że tylko nieliczne z nich mają formy żeńskie (jak braniecbranka, ale już jeniec czy malec nie) lub są to formy żeńskie „fałszywe” (np. gońcówna to raczej 'córka gońca', a nie 'kobieta spełniająca rolę gońca'). Czym ta dysproporcja płciowa jest spowodowana?
Serdecznie pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Rozumiem, o co mu chodzi. Nie wolno nam lekceważyć pokusy ideologizowania wiary, bo ona, przybierając szaty ewangelicznego radykalizmu, jest najbardziej subtelną...
  • ... a nie lewicowych utopii. Wspomina o zagrożonym interesie narodowym, o ideologizowaniu polskiego akcesu do Unii, o rewolucji kulturalnej, jaką chcą urządzić...
  • ... tym, że Stany w o wiele większym stopniu niż Rzym ideologizują swą politykę i oddalają się od chłodnego realizmu Rzymian.

    Zachód...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!