ikonologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

ikono•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

ikonologia
1. «metoda naukowa, której celem jest ujawnienie powiązań między dziełem sztuki a środowiskiem, w którym powstało»

• ikonologiczny • ikonolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego