il-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

il (jedn. adm. w Turcji) ilu, ilem; ile, ilów
Il Gesù (główny kościół zakonu jezuitów w Rzymie) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

comme il faut [wym. komilfo] «jak należy»
il- I zob. I in-.
il- II zob. II in-.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego