illitowy

Słownik języka polskiego PWN*

illit «minerał, składnik osadów ilastych, zwietrzelin i gleb»
• illitowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego