ilustratorka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ilustrator•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

ilustrować
1. «opatrywać teksty ilustracjami»
2. «uzupełniać, wyjaśniać, unaoczniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć itp.»
3. «interpretować coś, posługując się słowem, gestem, mimiką itp.»

• ilustrator • ilustratorski • ilustratorka • ilustratorstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego