ilustratorstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ilustrować
1. «opatrywać teksty ilustracjami»
2. «uzupełniać, wyjaśniać, unaoczniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć itp.»
3. «interpretować coś, posługując się słowem, gestem, mimiką itp.»

• ilustrator • ilustratorski • ilustratorka • ilustratorstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego