imagista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

imagista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

imagizm, imaginizm «ruch poetycki w Anglii i Stanach Zjednoczonych na początku XX w.»
• imagistyczny, imaginistyczny • imagista, imaginista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego