immatrykulować

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•matrykulować -luję, -lują

Słownik języka polskiego PWN

immatrykulacja
1. «wpisanie kogoś w poczet studentów wyższej uczelni»
2. «uroczystość przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów»

• immatrykulacyjny • immatrykulować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w owych latach. Już na
  początku lat 20. na
  Uniwersytecie
  immatrykulowanych było 7,5 tysięcy słuchaczy, na
  Politechnice 4,1
  tysiąca...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego