imperium

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•perium; -ria, -riów: imperium kolonialne, imperium osmańskie, ale: Imperium Romanum, Imperium Rosyjskie

Słownik języka polskiego PWN

imperium
1. «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje»
2. «potężne przedsiębiorstwo o ogromnym zasięgu»
3. «w starożytnym Rzymie: najwyższa władza cywilna i wojskowa przysługująca w okresie republiki konsulom, później cesarzom»
4. «państwo rzymskie wraz z podbitymi krajami»
5. «określony prawem zakres władzy decyzyjnej organów państwowych»

• imperialny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego