impertynent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

im•pertynent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

impertynent pejor. «osoba zachowująca się wobec kogoś arogancko, obraźliwie»
• impertynencki • impertynencko • impertynentka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego