impetyczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•petycz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

impetyk «osoba gwałtowna, wybuchowa»
• impetyczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego